ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจตลาดสด เทศบาลนครสงขลา ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     วันที่ 7 เมษายน 2560 นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดทรัพย์สิน เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

     ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร บูรณาการตรวจตลาดสดระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2560 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลด้านอาหารปลอดภัยทั่วประเทศแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ออกตรวจสดทรัพย์สิน โดยออกตรวจร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ประเมินสุขอนามัยของสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ สุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อโค เนื้อสุกร เนื้อไก่ ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาสารตกค้าง เช่น ยาปฏิชีวนะ สารเร่งเนื้อแดง เชื้อจุลินทรีย์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการ  ปศุสัตว์ OK เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย