3

   วันที่ 26 มกราคม 2565 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครหาดใหญ่ ด่านกักกันสัตว์สงขลา และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายราคาเนื้อหมู ณ ตลาดสดพลาซ่าหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าร้านค้า เขียงหมู มีการปิดป้ายบอกราคาไว้อย่างชัดเจน และจำหน่ายในราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด