นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ชวนคนไทย ร่วมดื่มนม ทุกวัน ทุกวัย ทุกเมนู ในแคมเปญ EnjoyDairy ในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 2564 ใช้รณรงค์ผ่านคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์

      วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รณรงค์บริโภคนมในวันดื่มนมโลก โดยจัดทำคลิปวิดีโอรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การบริโภคนม ภายใต้คำขวัญ “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย” ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา