วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ติดตามและให้ขวัญและกำลังใจการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การจัดระยะห่างทางสังคม ของเกษตรกรที่มาขอรับบริการเพื่อความปลอดภัยในการติดต่อราชการ ในพื้นที่อำเภอ เมือง หาดใหญ่ รัตภูมิ บางกล่ำ จะนะ ระโนด จังหวัดสงขลา