วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โดยมีคณะครูโรงเรียนวัดนารังนก ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.แม่ทอม และปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ณ โรงเรียนวัดนารังนก ม.6 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา หลังจากนั้นได้ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบว่าทุกขั้นตอนในขบวนการส่งนม ไปจนถึงเด็กๆได้ดื่มนมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม