วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในที่ประชุมกรมการจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม