วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์หาดใหญ่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด ของป้าแมว  หลังคิวรถตู้ตลาดเกษตร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้บริการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน  40  ตัว  มอบยาทาแผล  แอลกอฮอล์  และถุงมือ และเวชภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพสุนัขต่อไป