กลุ่มคนรักสุนัขจังหวัดสงขลา ได้เข้าพบปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เพื่อสอบถามกรณีที่จะนำสุนัขจรจัดในจุดที่มีการพบโรคพิษสุนัขบ้า ไปกักเพื่อดูอาการของโรคพิษสุนัขบ้าที่ด่านกักกันสัตว์สตูล รอเคลื่อนย้ายไปยังด่านกักกันสัตว์นครพนม
        นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ให้ข้อมูลกับกลุ่มคนรักสุนัขจังหวัดสงขลา ว่า การนำสุนัขจรจัดในจุดที่มีการพบโรคพิษสุนัขบ้า ไปกักที่ด่านกักกันสัตว์สตูล เป็นการเฝ้าระวังเพื่อดูอาการตามหลักวิชาการ และลดความเสี่ยงของคนและสัตว์ในชุมชนจุดที่มีการพบโรคจากการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า  และยินดีให้กลุ่มคนรักสุนัขเข้ามาร่วมทำงานในการตรวจสอบสุขภาพ ความเป็นอยู่ของสุนัข  ส่วนการนำสุนัขไปไว้ที่ด่านกักกันสัตว์สตูลนั้น เนื่องจากเป็นสถานที่ของกรมปศุสัตว์ มีสัตวแพทย์ดูแล มีความพร้อมในการเลี้ยงสุนัข ถ้าหากด่านกักกันสัตว์สตูลสามารถเลี้ยงสุนัขทั้งหมดได้ ก็คงจะไม่นำสุนัขไปเลี้ยงที่ด่านกักกันสัตว์นครพนม