วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยนายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายพัลลภ บัวแก้ว ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ลงพื้นที่ บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสงขลา  โดยมีนายเจริญ เดชเกิด ให้การต้อนรับ  และให้ความร่วมมือพร้อมที่จะรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรได้ตามกำลังที่ผลิตได้