วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ด่านกักกันสัตว์สงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมทำประชาคมกับชุมชนต่างๆเพื่อร่วมแก้ไขปัญหากรณีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่  ณ ศาลาประจำชุมชนคลองหวะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

เครดิต ภาพและข่าว โดย นายสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่