วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์ และสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ออกสอบสวนโรค และวางแผนการดำเนินการ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

เครดิต ภาพและข่าวโดย นายสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ๋