วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค และไข้หวัดนก  ณ สนามชนโคและสนามไก่ชน ม.6 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา