วันที่ 22 พฤศจิกายน  2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ ชุมชนขนส่ง เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค ประชาชนสนใจนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการเป็นจำนวนมาก