วันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่ ม.4  ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการจัดการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง พร้อมมอบยา และเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร