วันที่  3 มีนาคม 2566  นายสวัสดิ์  กิตติโชควัฒนา  ปศุสัตว์อำเภอระโนด  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหนา้ที ดุแลสุขภาพสัตว์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน เพื่อป้องกันโรคล่วงหน้าให้แก่โค หมู่ที่ 1  ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา จำนวน   106  ตัว   เกษตรกร  29 ราย