วันที่ 2  พฤศจิกายน  2565  นายสวัสดิ์  กิตติโชควัฒนา  ปศุสัตว์อำเภอระโนด รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจสุขภาพแม่โคที่ได้รับการผสม โดยวิธีย้ายฝากตัวอ่อนของเกษตรกร หมู่ที่ 1  ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ กำหนดคลอดต้นเดือนพฤศจิกายน  แม่โคตัวดังกล่าวมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์  และได้แจ้งให้เกษตรกรดูแลอย่างใกล้ชิด