1

วันจันทร์ ที่ 6  มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 10.00 น. ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ให้บริการผสมเทียมและติดตามลูกเกิด ในพื้นที่ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  เกษตรกรได้รับบริการ 5 ราย แม่โครับการผสมเทียม 3 ตัว และลูกโคเกิดใหม่ 3 ตัว