วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ของเกษตรกร ม. 3 ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เกษตรกรรับบริการ  63 ราย โค ได้รับวัคซีน 174 ตัว