วันที่ 11 เมษายน  2565 นายอภินันท์ ขาวสุข ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตาม โครงการธนาคารโค กระบือ ในพื้นที่ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีลูกโคเกิดใหม่ 2 ตัว ซึ่งได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย ให้กับโคของเกษตรกร รวม 26 ตัว