วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด มอบฟางแห้งให้แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ -ม.1,2,3,4,6 ต.ระโนด  579  ฟ่อน -ม.1,6 ต.บ้านขาว(กระบือ) หญ้าแห้ง 290 ฟ่อน -ม.1-5 ต.บ่อตรุ  501 ฟ่อน  -ม.4,5,8,9 ต.บ้านใหม่  647 ฟ่อน  -ม.1-4 ต.วัดสน 721 ฟ่อน  - ม.1-7 ต.ระวะ  508 ฟ่อน  -ม.1-6 ต.ปากแตระ 430 ฟ่อน  -ม.1-10 ต.ท่าบอน 560 ฟ่อน  -ม.1-4 ต.เชิงแส ม.3,4ต.กระแสสินธุ์ 781 ฟ่อน  เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ขาดแคลนพื้นอาหารสัตว์ในช่วงประสบอุทกภัยที่ผ่านมา