วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ประมงอำเภอระโนด ประมงอำเภอกระแสสินธุ์ ด่านกักกันสัตว์สงขลา และกรมวิชาการเกษตรบูรณาการออกดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่อำเภอระโนดและอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รวม 7 ร้าน