วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ออกติดตามลูกโคทีเกิดจากการผสมเทียมในแม่โคของเกษตรกร ณ บ้านล่องถ้ำ ม.2 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งเป็นแม่พันธุ์พื้นเมือง ลูกเกิดเป็นโคเพศผู้ และติดตามลูกโคของเกษตรกร ณ บ้านนาจะแหน ม.5 ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งแม่พันธุ์ลูกผสม ลูกเกิดเป็นโคเพศเมีย พร้อมกับให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์