13 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลทุ่งลาน ด่านกักกันสัตว์หาดใหญ่ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา