วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิหงนคร ให้บริการเจาะเลือดไก่ ของเกษตรกร ม.4 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา  ภายใต้โครงการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง