วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคฯ ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค พร้อมมอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ ม.1 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา