วันที่ 25 มกราคม 2565 นายอุทิศ ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง และเก็บตัวอย่างซีรั่มไก่พื้นเมือง เพื่อตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิล หลังการทำวัคซีน จำนวน 10 ตัวอย่าง ของเกษตรกร 1 ราย ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา