วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ  ให้คำแนะนำการผสมเทียม โดยสังเกตอาการเป็นสัดของแม่โค และเวลาที่เหมาะสมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปผสมเทียมโค พร้อมทั้งแนะนำการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ณ บ้านเนินพิชัย หมู่ที่ 14 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา