วันที่ 16 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ เยี่ยมชมการทำรังผึ้ง ตามโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้การเลี้ยงผึ้ง โรคที่สำคัญในผึ้ง