วันที่ 24 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตามงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ม.5 บ้านหนองขวน ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ไก่สาวพันธุ์ไข่ จำนวน 200 ตัว ได้รับผลผลิตไข่ไก่แล้ว