“ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์บริโภคนมเนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 “


วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์กิติกรณ์เ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลานำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายประสบพร ทองนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง และนายกำธร บุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์เทพาร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์บริโภคนมเนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565 (กิจกรรม​รณรงค์​บริโภค​นม​ เนื่องในวันดื่มนมโลก​ (World​ Milk​ Day)​ ประจำปี​ 2565​ ) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา