สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสบทบทุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ