วันที่ 3 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตวอำเภอสิหงนคร ลงพื้นที่ให้บริการเจาะเลือดแพะของเกษตรกร ม.3 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  ร่วมกับประมงอำเภอกระแสสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่ อ.กระแสสินธุ์  จ.สงขลา จำนวน 3 ร้าน ให้คำแนะนำ ตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

 

25 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ เจาะเลือดโคเพื่อทดสอบและสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ  ต.เชิงแส อ. กระแสสินธุ์ จ.สงขลา พร้อมทั้งแจกเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อคอกเป็ดของเกษตรกร ม.4 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

วันที่ 25  กรกฎาคม  2561 นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์  ติดตามการดำเนินโครงการ 1 ฟาร์ม 1 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.กระแสสินธุ์  จ.สงขลา