วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ มอบฟางแห้งให้แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ -ม.1-4 ต.เชิงแส,ม.1 ต.โรง  701  ฟ่อน  เพื่อนำไปช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ขาดแคลนพื้นอาหารสัตว์ในช่วงประสบอุทกภัยที่ผ่านมา