วันที่ 21 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  77 ตัว เกษตรกร 16 ราย