วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ให้บริการผสมเทียม และตรวจท้องแม่โคของเกษตรกร ตำบลเกาะใหญ่ และตำบลกระแสสินธุ์ แม่โคได้รับการผสมเทียม  4 ตัว เกษตรกร 2 ราย  ตรวจท้องแม่โค 2 ตัว เกษตรกร 2 ราย