วันที่ 5  ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ให้บริการผสมเทียม และตรวจท้อง แม่โคของเกษตรกรตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ที่ได้รับการผสมเทียม  2 ตัว เกษตรกร 2 ราย และ ตรวจท้อง 1 ตัว เกษตรกร 1 ราย