วันที่ 3-4 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงแส ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมว ม.1,2 ,3,4 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ฉีดวัคซีนสุนัข จำนวน 43 ตัว แมว 22 ตัว และกระต่าย 1 ตัว