วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ประชุมชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปี 2562 พร้อมทั้งแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกร ม.3-4 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา