วันที่  10 มกราคม  2554  สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ ม.5  ต.เขาแดง  อ.สะบ้าย้อย   จ.สงขลา  โดยมีนายทองทวี ดีมะการ   ที่ีี่ปรึกษากรมปศุสัตว์,นายสัตวแพทย์นิรันดร  เอื้องตระกูลสุข  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ , นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา,นายสมาน แมเราะ ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง หน่วยงานในพื้นที่ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9  เฝ้ารับเสด็จ