เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดประจ่า หมู่ที่ 5ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์วีรชัย  วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ถวายรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และหัวหน้าสถานีวิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา เฝ้ารับเสด็จฯ