ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ