วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองหวะ เทศบาลเมืองคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา   นายปรีชา  พันธ์สน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา น.ส.ทิวา ทวีสุต รองปลัดเทศบาลเมืองคอหงส์  นายสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูล

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาภายใต้การอำนวยการของนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์-จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ออกหน่วยทำหมันในพื้นที่เสี่ยง โดยเน้นกลุ่มสุนัข-แมวในวัด โรงเรียน บ่อขยะ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ปฏิบัติงานบริเวณบ่อขยะ ตำบล-ควนลัง อำเภอหาดใหญ่ และวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ปฏิบัติงานที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา
     และเพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่สัตว์ที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกทอดทิ้ง และสัตว์ที่อยู่ในการดูแลขององค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์หรือสถานสงเคราะห์สัตว์ รวมทั้งสัตว์ไม่มีเจ้าของที่อยู่ตามสถานที่-สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น โดยสถานพยาบาลสัตว์ตั้งอยู่ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ ในเวลา 08.30- 11.30 น. เริ่มให้บริการในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดพบสัตว์ในกลุ่มเสี่ยงข้างต้นรวมถึงสามารถจับสัตว์ตัวนั้นได้และมีความประสงค์จะนำมารักษาให้ประสานไปที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในเขตของท่านเพื่อดำเนินการติดต่อขอรับบริการในขั้นตอนต่อไป

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  นายสุกฤตวามเลศ  ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจด่านกักกันสัตว์สงขลา ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 โรงฆ่าสัตว์ปีกในพื้นที่ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ต้องหา 1 รายพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายจักรพันธ์ มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน พื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาที่ 3 อำเภอสิงหนคร และอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพื่อให้เด็กนักเรียนของจังหวัดสงขลาดื่มนมที่ดีและมีคุณภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายจักรพันธ์ มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน พื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาที่ 3 อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อให้เด็กนักเรียนของจังหวัดสงขลาดื่มนมที่ดีและมีคุณภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล