วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายมนูญ กองวงค์จันทร์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอรัตภุฒิ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพนักงานเชือดสัตว์เชิงปฏิบัติการสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธาน

 

 


       ตามที่ชุดเฉพาะกิจด่านกักกันสัตว์สงขลาสนธิกำลังกับทหารและตำรวจได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ที่ไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งต่อมาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการที่จำหน่ายเนื้อสุกรในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ใช้บริการของโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวว่าได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องในการที่จะฆ่าเพื่อนำเนื้อสุกรไปจำหน่าย จึงได้จัดประชุมกับผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกรดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการบรรเทาความเดือดร้อน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลตำบลควนเนียง  พร้อมตัวแทนผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร และผู้ประกอบการฆ่าสุกร (ตลาดสดพลาซ่าเทศบาลนครหาดใหญ่ และตลาดคลองเรียน) กว่า 10 ราย โดยมี นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม
      สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาสรุปได้ดังนี้
              1.ในพื้นที่ใกล้เคียงมีโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ที่ได้รับอนุญาต คือ โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลควนเนียง ซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และทดสอบระบบไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 มีกำลังการผลิตประมาณ 100 ตัว / วัน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะมีโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ที่มีมาตรฐานอีกแห่ง คือ โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลนครสงขลา ที่มีรูปแบบเช่นเดียวกับเทศบาลตำบลควนเนียง  ตลอดจนมีการขออนุญาตก่อสร้างโรงฆ่า สัตว์ในพื้นที่ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ
             2.การขออนุญาตในการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน จะต้องมีขั้นตอนการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน อาจจะเป็นเงื่อนไขหลักประการหนึ่งในการประกอบกิจการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักในเรื่องดังกล่าว
             3.ในระหว่างนี้ ให้ผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกรสามารถใช้บริการที่โรงฆ่าสัตว์ (สุกร) ของเทศบาลตำบลควนเนียง
      "สงขลาเมืองแห่งความสุข"

 

 

   

    เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายบุญเกียรติ รักเกตุ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ตรวจสอบกรณีมีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า คืนวันที่ 9 ธันวาคม 2561 มีผู้นำแมวมาปล่อยทิ้งที่วัดทุ่งงาย อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 36 ตัว และโดนสุนัขกัดตาย จำนวน 33 ตัว ซึ่งได้สอบถาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แจ้งว่า วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 02.02 น. มีคนขับรถยนต์กระบะมาที่วัดทุ่งงาย แล้วได้ปล่อยแมว จำนวน 36 ตัว และขับออกไป เวลา 02.16 น.(ภาพจากกล้องวงจรปิด ป้อมยามของวัด) และเช้าวันที่ 10 ธันวาคม 2561 พบแมวเสียชีวิต จำนวน 33 ตัว มีรอยถูกสุนัขกัด บริเวณลำตัว ส่วนแมวอีก 3 ตัว ยังมีชีวิต และแมวที่เหลือ 2 ตัว ได้ให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยงต่อแล้ว

    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการ แจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาแล้วเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561  ส่วนแมวที่เหลืออีก 1 ตัว ได้ให้กลุ่มคนรักสัตว์ (บ้านหมายิ้ม) นำไปเลี้ยงต่อ   

 

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ร่วมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน  เพื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 6  ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมแจ้งมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ โดยให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องทุกปี และหากพบสุนัขในพื้นที่ที่มีอาการผิดปกติ  ให้แจ้งเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทันที   หลังจากนั้น ได้นำทีมสื่อมวลชนติดตามการดำเนินงานไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา