×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlosgk/domains/pvlo-sgk.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/pappvlo_sgk/2562/jul/10-7-62sgk
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/pappvlo_sgk/2562/jul/10-7-62sgk

     

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  จังหวัดสงขลา โดยการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศสัตว์เขต 9 จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการ  นายราชิต สุดพุ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ และนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ภายในงานมีกิจกรรม การอบรมเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ โดยการให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า คลินิกโคเนื้อ โคนม การเสวนาเรื่องโคนมอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของจังหวัดสงขลา สาธิตการทำอาหาร TMR การให้ความรู้ แนะนำการจัดการด้านอาหารสัตว์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 450 คน

     และวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ได้ให้บริการด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ช้าง โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ สัตว์ปีก สุนัข และแมว  เพื่อรับบริการตรวจสุขภาพ การบำบัดโรคสัตว์ป่วย การกำจัดพยาธิ การตรวจวินิจฉัยโรค ทางห้องปฏิบัติการ  การให้ความรู้โรคและการป้องกันโรค การฉีดวัคซีน การผ่าตัดทำหมันสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์ด้อยโอกาส การอบรม  ให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

 

  {gallery}2562/jul/10-7-62sgk{/gallery}