วันที่ 17 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายมนูญ กองวงค์จันทร์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอรัตภุฒิ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา