วันที่ 11 มิถุนายน 2562  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ประชุมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการโคนมอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้า การเตรียมความพร้อมของโครงการ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงเรือนโคนม ณ ห้องประชุมบริษัทเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด  หมู่ที่ 4 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 55 คน

 

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ วัดพังตรี  หมู่ 7 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมีนายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ  มีกิจกรรมให้คำปรึกษา แจกเวชภัณฑ์ แนะนำการเลี้ยงสัตว์ สาธิตการทำอาหารไก่ไข่ลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรม จำนวน 110 ราย พร้อมมอบแพะโครงการธนาคารแพะ ให้กับสมาชิกโครงการแพะแปลงใหญ่ จำนวน 3 ราย แพะ 6 ตัว ตามวาระสงขลา “สงขลาเมืองแห่งความสุข” วาระที่ 7 พัฒนาการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

 

 

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด สงขลา เพื่อเสนอแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสงขลา และข้อพิจารณาในการก่อตั้งสถานกักกันสัตว์หรือสถานสงเคราะห์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

 

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง รับมอบไข่ไก่ จำนวน 1,500 ฟอง จากนายยศพงศ์ ถิระวุฒิ ผู้จัดการฟาร์มไก่ไข่เกาะแต้ว เพื่อนำไปมอบให้จังหวัดสงขลา ประกอบอาหารบริการแก่ประชาชน และผู้เข้าร่วมงาน ในการจัดกิจกรรมเนื่องใน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสงขลา ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ การปลดไก่ไข่ยืนกรง ของ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ปลดไก่ไข่ยืนกรงไปแล้ว จำนวน 39,200 ตัว จากเป้าหมายไก่ไข่ 44,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 89 ซึ่งมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยรวมทั้งหมด ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์