วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร  นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ  ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดคูหาใน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน รวม 34 ตัว โดยแบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 7 ตัว สุนัขเพศเมีย 18 ตัว แมวเพศเมีย 9 ตัว