วันที่ 25 มิถุนายน 2563  ณ บริเวณเชิงสะพานเอกชัย ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวรรณลพ ส่องสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด เจ้าหน้าที่จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมหารือและติดตามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการสร้างศูนย์อพยพสัตว์ “ควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด” เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้พิจารณาและอนุญาตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาว เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จำนวน 15 ราย ทำการขุดดินบริเวณพื้นที่ที่อยู่ของควายให้สูงขึ้นพ้นระดับน้ำ จำนวน 15 คอก และขุดดินบางส่วนบริเวณที่ขออนุญาตมาถมพื้นที่เป็นศูนย์อพยพกระบือ จำนวน 5 จุด โดยให้ดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

สำหรับศูนย์อพยพสัตว์ “ควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด” ตั้งอยู่บริเวณทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยการขุดยกระดับเป็นเนินดินกว้างประมาณ 20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร และสูงประมาณ 3 เมตร ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการอพยพของกระบือในช่วงฤดูน้ำหลาก ป้องกันความเสียหายจากการจมน้ำตาย และเพื่อความสะดวกในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน

 


 

เครดิตภาพและข่าว

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด  

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา