วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ดำเนินการBig Cleaning ทำความสะอาด และฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรตระหนักถึงอันตรายจากโรคโควิด 19 (COVID-19) อีกด้วย