วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ สำนักสงฆ์สุทธิวงศ์อุดมสุข หมู่ 2 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้บริการแนะนำ และแจกเอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ให้แก่ผู้มารับบริการ